Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů byly vydány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje a zrušení směrnice 95/46/ES.

 • Soubory cookie
 1. Webové stránky www.dospel.com používají soubory cookie a podobné technologie, včetně: za účelem přizpůsobení webu potřebám uživatelů a pro statistické účely. Cookies jsou malé textové soubory zasílané webem do zařízení uživatele internetu. Soubory cookie obsahují různé informace, které jsou často nezbytné pro správné fungování webových stránek a jejich funkcí. Cookies jsou šifrovány tak, aby k nim neměly přístup neoprávněné osoby.
 2. Nastavení cookies je možné změnit ve webovém prohlížeči, a to i zablokováním jejich používání. Žádná změna znamená přijetí použitých cookies.
 3. Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby bylo informováno při každém jejich umístění na zařízení uživatele webu. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s Cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
 4. Web používá:
  a) „nezbytné“ soubory cookie umožňující využívání služeb dostupných na webu,
  b) soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti,
  c) „výkonnostní“ soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o tom, jak jsou webové stránky používány;
  d) „funkční“ cookies, umožňující „zapamatování“ nastavení zvoleného uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní,
  e) „reklamní“ cookies, umožňující poskytování reklamního obsahu uživatelům více přizpůsobené jejich zájmům.
 5. Úroveň ochrany před Cookies je nastavena v každém prohlížeči až po úplné zablokování Cookies. To zvyšuje úroveň zabezpečení a ochrany dat, ale může také bránit použití určitých funkcí.
 6. Zakázání používání souborů cookie může způsobit potíže při používání některých služeb na webu
 • Osobní data
 1. Správcem osobních údajů po registraci na webu je
  Společnost DOSPEL S.A. se sídlem v Čenstochové, ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, s NIP: 7822681053, REGON: 366504168, základní kapitál 100 000,00 PLN, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku u Okresního soudu v Čenstochové pod obchodním rejstříkem ze dne 17. číslo 0000662217.
  Kontaktovat nás můžete na výše uvedené adrese nebo telefonním čísle či e-mailové adrese:
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné.
 3. Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány pouze pro následující účely:
 • uzavření a plnění smlouvy,
 • pomocí výběrového programu,
 • zasílání Newsletteru,
 • zasílání (s předchozím souhlasem) zpráv obsahujících obchodní informace.
 • marketing Správce,
 • provádění marketingu subjektů spolupracujících se Správcem (s předchozím souhlasem).
 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, v souladu s implementovanými Zásadami ochrany osobních údajů, a to v rozsahu a za účelem nezbytným pro stanovení a utváření obsahu Smlouvy, její změnu nebo ukončení a řádnou implementaci služby poskytované elektronicky, v rozsahu a účelu v souladu s vyjádřenou dohodou
 2. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným subjektům, kromě těch, které mají odpovídající právní základ.
 3. Správce webu vynaložil náležitou péči, aby poskytnuté osobní údaje náležitě zabezpečil, respektoval právo na soukromí a zajistil bezpečnost údajů. K tomuto účelu se mimo jiné používá: bezpečný komunikační šifrovací protokol (SSL).
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány s ohledem na zásady odpovědnosti, přiměřenosti a spolehlivosti.
 5. Osoba, které se osobní údaje týkají, má právo:
  – požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování
  – vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, informace zahrnují také právo na přenositelnost údajů
  – kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu této osoby. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu,
  – podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Poskytnutí osobních údajů může být zákonným nebo smluvním požadavkem nebo podmínkou pro uzavření smlouvy.