Ventilátory pro domácnost

Potrubní ventilátory jsou určeny pro instalaci do potrubí a používají se k přenosu a zesílení proudění vzduchu uvnitř sítě ventilačního potrubí. Rozlišujeme potrubní ventilátory radiální a axiální. Potrubní ventilátory Dospel jsou určeny pro větrání místností s nízkou prašností, přizpůsobené pro instalaci ve svislé nebo vodorovné poloze do vzduchotechnického potrubí, proto se používají v různých instalacích mechanického větrání.

Video