Reklamacje

Reklamacje prosimy wysyłać drogą mailową na adres serwis@dospel.com z załączonym, wypełniownym protokołem reklamacji.